ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerinin TS EN ISO IEC 17020 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) göre de A Tipi Muayene Kuruluşlarının hem TÜRKAK tarafından akredite olması hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu muayenenin amacı binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin asansöre zorlanmadan girebildiği ve içinde yer alan kumandaya rahatça ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörlerin kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

TCS Uluslararası Belgelendirme  ISO 17020 Standardına göre çalışan TÜRKAK'tan Akredite bir A Tipi Muayene Kuruluşudur ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir A Tipi Muayene Kuruluşu olarak uzman muayene personeli ile denetimleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Asansörler;

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği,

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)

İSİG Tüzüğü

TS EN 81-1.TS EN 81-2, TS EN 81-80, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-2+A3 standartlarına göre kontrol edilmektedir.


Asansörlerin Periyodik Muayenesi kapsamında protokol imzalanan belediyeler;

SIRA NO İLGİLİ İDARENİN ADI İL PROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ PROTOKOL BİTİŞ TARİHİ PROTOKOL SÜRESi
1 ELAZIĞ BELEDİYESİ ELAZIĞ 01.07.2019 01.07.2023 4 YIL
2 PALU BELEDİYESİ ELAZIĞ 26.02.2020 29.02.2024 4 YIL
3 AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ ELAZIĞ 15.11.2019 15.11.2023 4 YIL
4 KOVANCILAR BELEDİYESİ ELAZIĞ 13.01.2020 13.01.2024 4 YIL
5 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ ANKARA 08.05.2019 08.05.2023 4 YIL
6 AKYURT BELEDİYESİ ANKARA 04.04.2020 03.04.2024 4 YIL
7 GİRESUN BELEDİYESİ GİRESUN 11.04.2020 11.04.2024 4 YIL