Demiryolu Uygulamaları – Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynaklı Üretim Kontrolü

Kaynaklı üretilen demiryolu araç ve bileşenlerinin, ‘’EN15085-5 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Muayene’’ standardına göre kontrolleri yapılır.