Üst Yönetim Taahhüdü

TCS Belgelendirme (TCS) , Eylül 2008 tarihinde faaliyete başlamış tamamen tüzel kişiliğe haiz özel bir kurumdur.

a)       Kalite Politikası, üst yönetim tarafından belirlenir.

b)       Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, CE Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetleri kapsamında, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur.

c)       Faaliyetler içinde yer alan, personel, komiteler, denetçiler, gözlemciler ve uzmanların kararlarını hiç bir kişi veya kuruluş etkileyemez. Kuruluş üst yönetiminin yukarıda bahsi geçen kişiler üzerinde hiçbir yaptırımı veya yönlendirme yetkisi yoktur.

d)       TCS Belgelendirme, TCS Belgelendirme  çalışanları, TCS BELGELENDİRME’nin  temsilcilikleri; faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermez.

e)       TCS Belgelendirme’nin herhangi bir danışmanlık firması/danışman ile bağlantısı bulunmamaktadır. TCS Belgelendirmenin faaliyetleri, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlanamaz veya önerilemez

f)        TCS Belgelendirme, diğer belgelendirme kuruluşlarının Kalite yönetim Sistemini belgelendiremez.

g)       Hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kurumlara eşit ve tarafsız  hizmet  verilir. TCS Belgelendirme, tüm faaliyetlerin tarafsızlığından sorumludur ve faaliyetlerin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskıları engeller.

h)       Hizmet sunulan firmalar ile ilgili bilgiler gizli bilgi olarak değerlendirilir, ilgili kuruluşun yazılı  muvafakati olmaksızın 3. taraflara verilmez, eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ  gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen kuruluş konu ile ilgili bilgilendirilir.

i)         TCS Belgelendirme’nin faaliyetleri, milli ve milletlerarası standardlar esas alınarak eğitimli, saygılı ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirir.

j)         TCS Belgelendirme’nin faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için;  gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecek ve faaliyetlerde görev alan tüm personele gerekli eğitimler düzenli bir şekilde sağlanacak.

k)       Kuruluşumuz görevleri yerine getirmek, kalite yönetim sisteminden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan yönetici ve teknik personelleri bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda bu personellerin görev, yetki tanımları hazırlanmış olup yardımcılarının da atamaları yapılmıştır.

l)         Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, mevcut akreditasyon, kanun, yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

m)     TCS Belgelendirme’nin gelirlerini Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, CE Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

n)       Personelin ücretleri; Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, CE Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetlerinden alınan ücretlerden bağımsızdır. Ücretler yapılan işin sayısı, hizmetin sonucuyla ilişkilendirmez.

o)       TCS Belgelendirme, firmalara iç tetkik gerçekleştiremez.

p)       Üst Yönetim, çıkar çatışmasını yönetmekten sorumludur. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edilir ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığımızın sürekliliği sağlanır.

 

 

BEYAN  VE  TAAHHÜT  EDERİM

 

 

 

Ahmet Emre Özkars

 

Genel Müdür

 

16.05.2016