TCS Belgelendirme Kuruluşu TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre muayene akreditasyonuna sahip bir kuruluş olarak hizmet sağlamaktadır.

 

TCS Belgelendirme, Çelik yapılar, Enerji santralleri, Petro-kimya Tesisleri, Rafineriler, Sanayi Tesisleri, Malzeme Üreticileri, Basınçlı Kaplar, Boru Hatları gibi sektör ve endüstriyel uygulamalarda, Teknik Şartname ve atıf yapılan Ulusal/Uluslararası standartlarda belirtilen kalite seviye gereksinimini sağlamak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.