ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerinin TS EN ISO IEC 17020 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) göre de A Tipi Muayene Kuruluşlarının hem TÜRKAK tarafından akredite olması hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu muayenenin amacı binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin asansöre zorlanmadan girebildiği ve içinde yer alan kumandaya rahatça ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörlerin kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

TCS Uluslararası Belgelendirme  ISO 17020 Standardına göre çalışan TÜRKAK'tan Akredite bir A Tipi Muayene Kuruluşudur ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir A Tipi Muayene Kuruluşu olarak uzman muayene personeli ile denetimleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Asansörler;

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği,

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)

İSİG Tüzüğü

TS EN 81-1.TS EN 81-2, TS EN 81-80, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-2+A3 standartlarına göre kontrol edilmektedir.


Asansörlerin Periyodik Muayenesi kapsamında protokol imzalanan belediyeler;

 

İLGİLİ İDARENİN ADI

İL

PROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ

PROTOKOL BİTİŞ TARİHİ

PROTOKOL SÜRESİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ

ELAZIĞ

01.07.2019

01.07.2023

4 YIL

PALU BELEDİYESİ

ELAZIĞ

26.02.2020

29.02.2024

4 YIL

AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ

ELAZIĞ

15.11.2019

15.11.2023

4 YIL

KOVANCILAR BELEDİYESİ

ELAZIĞ

13.01.2020

13.01.2024

4 YIL

ARICAK BELEDİYESİ

ELAZIĞ

17.06.2020

30.06.2024

4 YIL

SİVRİCE BELEDİYESİ

ELAZIĞ

01.01.2020

31.12.2023

4 YIL

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ

ANKARA

08.05.2019

08.05.2023

4 YIL

AKYURT BELEDİYESİ

ANKARA

04.04.2020

03.04.2024

4 YIL

GİRESUN BELEDİYESİ

GİRESUN

11.04.2020

11.04.2024

4 YIL

BULANCAK BELEDİYESİ

GİRESUN

01.05.2020

01.05.2024

4 YIL

YAZIKONAK BELEDİYESİ

ELAZIĞ

22.10.2020

31.12.2024

4 YIL

BEYPAZARI BELEDİYESİ

ANKARA

04.03.2021

04.03.2025

4 YIL

DUROĞLU BELEDİYESİ

GİRESUN

27.05.2021

27.05.2025

4 YIL

TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

TUNCELİ

26.05.2021

26.05.2025

4 YIL

 

 

İLETİŞİM NUMARALARI

İSTANBUL     :  0216 573 53 53

ANKARA       :  0312 319 13 19

GİRESUN      :  0454 212 82 35

ELAZIĞ          :  0424 238 00 03

 

 

 

 

11

YAZIKONAK BELEDİYESİ

ELAZIĞ

22.10.2020

31.12.2024

4 YIL

12

BEYPAZARI BELEDİYESİ

ANKARA

04.03.2021

04.03.2025

4 YIL