1.            Başvuru Şartları ve Başvuru için Gereli Evraklar

Aşağıdaki linki tıklayarak, başvuru yapmak istediğiniz meslek için gerekli şartları ve başvuru sırasında TCS Belgelendirmeye teslim etmeniz gereken diğer evraklar, Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Belgelendirme programlarına www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

2.            Başvuru Sahibinin Hakları ve Belgelendirilmiş Kişinin Görevleri

Başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişinin görevleri, FRM.05 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlanmıştır. Personel Belgelendirme Sözleşmesine www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

3.            Bireysel Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

Belgelendirme başvuruları Personel Belgelendirme Başvuru Formu, FRM.05 Belge Kullanım Sözleşmesi ve başvuru için gerekli diğer evraklar ile TCS Belgelendirmeye yapılır. Belgelendirme programlarına ve Personel Belgelendirme Sözleşmesine www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.
FRM.154 Personel Belgelendirme Başvuru Formu_İnşaat, FRM.155 Personel Belgelendirme Başvuru Formu_Kaynak, FRM.156 Personel Belgelendirme Başvuru Formu_Asansör, FRM.157 Personel Belgelendirme Başvuru Formu_Makine, FRM.05 Belge Kullanım Sözleşmesi ve başvuru için gerekli diğer evraklar, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak TCS Belgelendirmeye elden, e-mail, faks ve kargo ile ulaştırılabilir. E-mail ve faks yoluyla iletilen başvuru formu ve ekleri en geç ilan edilen son başvuru tarihine kadar ıslak imzalı olarak TCS Belgelendirmeye iletilmelidir.

Eksik evrak var ise başvuru sahibinden talep eder. Eksik evraklar tamamlanmadan bir sonraki sürece geçilemez. Başvuru sahibinin işi yapmasına engel oluşturabilecek bir durum ve/veya uzuv kaybı var ise başvuruyu reddeder. Red kararı, başvuru sahibine yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

4.            Kurumsal Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda firmalarla, PROTOKOL imzalanır. Sözleşme imzalanmadan önce, firma sınav yapıcı ya da Belge Karar Alıcı tarafından ziyaret edilir, Sınav Yeri Kontrol Formu kullanılarak sınav alanının uygunluğu değerlendirilir.

Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden, adayların ıslak imzalanmış başvuru formları, sözleşmeleri ve başvuru için gerekli diğer evraklar TCS Belgelendirmeye teslim edilir.  Sınav yeri, tarihi bilgisi, tüzel kişilik yetkilisine ve tüm adayların e-mail adreslerine mail olarak gönderilir.

5.            Sınavların Planlanması ve Duyurulması
Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. Personel Belgelendirme Müdürü, sınav tarihlerini belirler ve sınav takvimini oluşturur. Sınav yeri ve tarihi, elektronik iletişim araçları ile (tel, fax, email ) adaya bildirilir. Sınav takvimine www.tcscert web sitesinden ulaşılır.

Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda, adaylar e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.

6.            Sınavın Gerçekleştirilmesi

Belgelendirme Programlarında tanımlı sınavlar uygulanır. Her iki sınav türü de kamera ile kayıt altına alınır. Kamera kayıtları, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından myk.gov.tr web sitesinde yayınlanan Teorik Ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi dokümanına uygun olarak alınır. Sınav öncesinde Teorik/Mülakat/Performans Sınav Kuralları, sınav yapıcı tarafından adaylara yüksek sesle okunur.  

7.            Sınav Kuralları

MÜLAKAT SINAV KURALLARI

ü  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

ü  Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

ü  Mülakat sınavına girecek olan adaylar tüm adayların sınavı bitene kadar salonunu terk edemez.

ü  Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan olursa tüm adayların sınavı iptal olur.

ü  Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

ü  Adaylar birbirinden kalem, silgi vb araçları isteyemez.

ü  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Karar Alıcı tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

ü  Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

ü  Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

ü  Adaylar mülakat sınavlarında görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek zorundadır.

PERFORMANS SINAV KURALLARI

ü  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

ü  Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

ü  Aday performans sınavı süresince, sınav yapıcıya (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

ü  Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav yapıcı tarafından sonlandırılır.

ü  Sınav süresince adaylar sınav yapıcının tüm talimatlarına uymalıdır.

ü  Herhangi bir kişisel ihtiyacınız olması durumunda lütfen sınav yapıcıya durumu bildiriniz. Sınava ara verme süreleri sınav yapıcı tarafından belirlenir.

ü  Sınav kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

ü  Sınav yapıcının “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

ü  Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kayıt altına alınmasını kabul etmek zorundadır.

ü  Adayların sınav esnasında İSG kurallarına tam olarak uyması beklenir. İSG, sınav alanı ve sınav yapan personelin güvenliğini ihlal eden adayın sınavı hemen sonlandırılır.

ü  Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk içerisinde giderilememesi durumunda, Sınav Yapıcı tarafından sınav başka bir güne ertelenebilir.

TEORİK SINAV KURALLARI

ü  Teorik Sınav Soru Kitapçığının kapak sayfasına kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa Sınav Yapıcıyı bilgilendiriniz.

ü  Teorik Sınav Soru Kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

ü  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

ü  Sınav süresince sınav alanında tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

ü  Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

ü  Sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.

ü  Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

ü  Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden kalem, silgi vb sınav gereci veya yardım isteyemez.

ü  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Karar Alıcı tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

ü  Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

ü  Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

ü  Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek zorundadır.

ü  Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

8.            Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Teorik, mülakat ve performansa dayalı sınav sonuçları, sınavdan sonra 1 hafta içerisinde www.tcscert.com web sitesinde açıklanır ve adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

9.            Sınavlarda Başarısız Olunması

Herhangi bir yeterlilik birim veya aşamadan başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birim veya aşamalardan yeniden sınava girmesi ve başarılı olması halinde belge alma hakkına sahiptir.

Sınavlara katılarak başarısız olan adaylardan, teorik sınav aşamasında başarısız olup performansa dayalı sınava girme hakkı kazanamayan adaylar en fazla 1 yıl içerisinde, 1 adet sınava ücretsiz olarak katılabilirler.

Adaya, performansa dayalı sınavda başarısız olması halinde ücretsiz sınava girme hakkı tanınmaz.

10.         Sınavın İptal Edilmesi

Sınavın iptalinin aday(lar)dan kaynaklanması halinde aday(lar) sınavdan başarısız sayılır ve herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Sınavın iptal edilmesinin sebebi, merkezimiz veya personelimizden kaynaklanan bir uygunsuzluk ise, sınava tekrar girecek adayların mağduriyeti karşılanır ve yeniden sınav ücreti talep edilmez.

11.         Sınavlarda Kopya Çekildiğinin Tespit Edilmesi

Gerçekleştirilen bir sınav sonrasında, toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda iptal kararı verilebilir.

12.         Gözetim
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde performansı değerlendirilir. Gözetim dönemi gelen belge sahipleri tespit edilir. TCS Belgelendirme Planlama Sorumlusu, belgeli personel ile iletişime geçer ve gözetim için gerekli belgeleri kendisinden talep eder. Belgeli personel, gözetim ile ilgili istenilen kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında TCS Belgelendirmeye sunmakla yükümlüdür.

 

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar

Belgelendirme Programında tanımlanmış iş deneyimini gösteren SGK dökümünün ve işveren tarafından onaylanmış FRM.144 Çalışma Beyan Formunun; Belgelendirme Programında tanımlanan süre içerisinde TCS Belgelendirmeye iletilmesi.

 

Gözetim yapılamayan belgeler

Belgelendirme Programında belirtilen süre içinde gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir. Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir. Belge Karar Alıcısı, gözetim için iletilen belgeleri değerlendirir ve değerlendirme sonrası karar alır. Gözetimler ile ilgili ayrıntılı bilgi Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Belgelendirme programlarına www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

13.         Belge Süresinin Uzatılması

Planlama Sorumlusu, Belge geçerlilik süresinin dolmasına 2 ay kala belgelendirilmiş kişiden belge süresinin uzatılabilmesi için gerekli evrakları talep eder.

Belge süresinin uzatılması için gerekli şartlar

Belgelendirme Programında tanımlanmış iş deneyimini gösteren SGK dökümünün ve işveren tarafından onaylanmış FRM.144 Çalışma Beyan Formunun; belge geçerlilik süresi dolmadan TCS Belgelendirmeye iletilmesi.

Süre uzatma talebinde bulunulmaması / geçerlilik süresi dolduktan sonra TCS Belgelendirmeye iletilmesi durumunda

Başvurular, Belgelendirme başvurusu olarak alınır. Belge süresinin uzatılması ile ilgili ayrıntılı bilgi Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Belgelendirme programlarına www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

14.         Yeniden Belgelendirme
Belge Geçerlilik Süresi/Uzatma süresinin dolmasına 2 ay kala LST.05 Sertifika Takip Listesi kullanılarak yeniden belgelendirme dönemi gelen belge sahipleri tespit edilir. İlk belgelendirmedeki süreç uygulanır.

     Yeniden belgelendirme  ile ilgili ayrıntılı bilgi Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Belgelendirme programlarına www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

15.         Birim Birleştirme

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

16.         Kapsam Daraltma

TCS Belgelendirmenin yetkilendirildiği belgelendirme konularının daraltılması, belge sahibinin belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinin tespit edilmesi durumunda belgelendirme kapsamı daraltılabilir.

17.         Belgelendirme Programında İlave Sınav Gerektiren Bir Değişiklik Olması

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda TCS Belgelendirme, belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için eksik kalan yeterlilik için sınav uygular. Sınav duyurusu, talebe bağlı olmaksızın www.tcscert.com internet sayfasında ilan edilir. Bu doğrulama yeniden belgelendirme sırasında da yapılabilir.

18.         Mesleki Yeterlilik Belgesinin Düzenlenmesi

Başarı listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumuna elektronik ortamda iletilir. MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenler. Mesleki Yeterlilik Belgesi, TCS Belgelendirme Genel Müdürü tarafından imzalanır.

19.         Belge Geçerliliğinin Sorgulanması

Belgelerin geçerlilik süresi Belgelendirme Programlarında tanımlanmıştır. Belgelendirme programlarına www.tcscert.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Belgelerin geçerlilik durumu www.tcscert.com web sitesi üzerinden sorgulanabilir.

20.         Belge Teslimi

Her 2 belge, Planlama Sorumlusu tarafından belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda teslim edilir. Elden teslim edilen belgeler, FRM.139 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.

21.         Belgenin Kaybedilmesi / Yeniden Basılması

Belge sahibi, belgesini kaybetmesi ya da kişisel bilgilerindeki değişiklikler nedeni ile TCS Belgelendirmeden yeni belge düzenlenmesini talep eder.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, belge sahibine teslim edilir. Yeni belge teslim edilmeden önce eski belge, belge sahibinden alınır.

22.         Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belge sahibinin, FRM.05 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartların yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır. Uyarı sonrasında 15 iş günü içinde gerekli düzenlemeler yapılmaz ise belge iptal edilir. Askıya alma ve iptal kararı, Belge Karar Alıcı tarafından alınır. Belgenin geçerliliği www.tcscert.com web sitesinden sorgulanabilir.

23.         Belge Sorgulama

www.tcscert.com web sitesinde Belge Sorgulama bölümünden yapılabilir.

24.         Belgelendirme Programlarındaki Değişiklikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmedikçe, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

25.         Logo/Marka Kullanımı

 

TLM.01 Logo Kullanımı Talimatı, www.tcscert.com web sitesinde ilgili tarafların erişimine açılmıştır.

 

 

11

YAZIKONAK BELEDİYESİ

ELAZIĞ

22.10.2020

31.12.2024

4 YIL

12

BEYPAZARI BELEDİYESİ

ANKARA

04.03.2021

04.03.2025

4 YIL